De Kosten


Indien u geen eigen tanden en kiezen meer in de mond heeft, spreken we van een tandloze kaak. Dit kan boven zijn maar ook onder. Of beiden. In dit geval vergoedt de zorgverzekering 75% in de basisverzekering  voor een nieuwe prothese. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor een bovenprothese  ongeveer slechts € 145,00  door u betaald wordt en het resterende bedrag door de zorgverzekering. De volledige prothese  komt derhalve op ongeveer € 280,00, afhankelijk van extra werkzaamheden. Als U zorg uit de basisverzekering afneemt, dan gaat deze zorg van uw eigen risico van € 385,00 af. Dit betekent dat de prothese wordt verrekend met het eigen risico. Vaak gebeurt het dat het eigen risico al gebruikt is aan medicijnen, in dat geval hoeft U slechts de eigen bijdrage te betalen.

Reparaties en passend maken (rebasen) van de volledige prothese worden 90% vergoed in uw basisverzekering, mits U geen eigen risico meer open heeft staan. In principe heeft u geen aanvullende tandartsverzekering nodig als u tandeloos bent.

Voor vergoeding van een partiële protheses komt u alleen in aanmerking indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft. Controleer uw polis hierover.