Het Bedrijf

 

Het pand waarin de Tandprothetische Praktijk is gevestigd, was het voormalige postkantoor van Nieuw-Beijerland tot juni 1999. Vanaf begin 1999 is trapsgewijs de verbouwing ingezet en in juni 1999 openden wij onze deuren. In het begin werkten wij ook nog voor tandartsen als tandtechnisch laboratorium, maar al gauw kregen we veel eigen patiënten, zodat er geen ruimte meer was voor tandartsenwerk. Momenteel zijn we 19 jaar in Nieuw-Beijerland gevestigd en de praktijk heeft inmiddels meer dan 3400 patiënten en er komen er dagelijks bij.Sedert 1999 zijn wij aangesloten bij de ONT (Organisatie Nederlandse Tandprothetici) en sinds 2004 zijn wij in het bezit van het ONT branche certificaat. Door de onafhankelijke firma Roozeboom certification is het kwaliteitssysteem van onze praktijk getoetst aan de normen van het Certificatieschema voor de Tandprothetische praktijk (versie 2001), uitgegeven door de Stichting HKZ.